31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 423 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 2 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het vrije onderzoek vanuit de eerste geldstroom onder druk staat;

constaterende dat de tweede geldstroom is gegroeid, mede als gevolg van «de overheveling» waardoor onder het kabinet-Balkenende IV maar liefst 100 miljoen euro van de eerste naar de tweede geldstroom werd overgeheveld;

verzoekt de regering, de helft van het budget voor de tweede geldstroom over te hevelen naar de eerste geldstroom,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven