Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431288 nr. 381

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 381 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID YPMA C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 378

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat schoolbesturen in krimpgebieden ervoor kiezen om de laatste school in een dorp te sluiten, terwijl deze school onderwijs van goede kwaliteit aanbiedt;

constaterende dat ouders van leerlingen of de leerkracht een dergelijke sluiting momenteel niet kunnen voorkomen;

van mening dat in het onderwijs de kwaliteit van een school voorop moet staan en tegelijk de wensen van leerlingen en leerkracht zo veel mogelijk leidend moeten zijn;

overwegende dat daarom de directe invloed van ouders en docenten versterkt moet worden, zodat er sprake is van een volwaardige gesprekspartner;

overwegende dat het idee van de coöperatieschool (zoals geopperd door coöperatie van kleine scholen) van dorpsscholen die kwalitatief goed presteren een alternatief kan bieden om alsnog te blijven voortbestaan;

verzoekt de regering, om binnen het experimenteerartikel in de WPO ouders in het kader van de medezeggenschap initiatiefrecht te geven om de laatste dorpsschool op te nemen binnen een coöperatie;

verzoekt de regering, tevens om advies te vragen aan het Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht over de juridische gang van zaken bij het benutten van een coöperatie die dient als bevoegd gezag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Rog

Bisschop

Jasper van Dijk