Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431288 nr. 367

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 367 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN YPMA

Voorgesteld 20 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat demografische krimp vraagt om creatieve oplossingen om een kwalitatief goed, divers en thuisnabij schoolaanbod te behouden, ook in krimpgebieden;

overwegende dat het bestuur het bevoegd gezag is van de school;

overwegende dat ouders een belangrijke rol spelen als partner van de school;

overwegende dat er in toenemende mate initiatieven zijn van ouders die een goede school met voldoende leerlingen willen openhouden, terwijl het bestuur deze school desalniettemin wil sluiten;

verzoekt de regering, samen met deskundigen en andere betrokkenen te onderzoeken of de positie van ouders versterkt kan worden en de mogelijkheden voor ouders verruimd kunnen worden om een school die voldoet aan de bekostigingsvoorwaarden open te houden

en gaat over tot de orde van de dag.

Rog

Ypma