Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431288 nr. 350

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 350 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2013

Met het oog op het algemeen overleg over de fusietoets in het onderwijs met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Onderwijs van uw Kamer, dat gepland staat voor 17 oktober 2013, stuur ik u hierbij ter informatie de wijziging van de Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs in concept toe1.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer