Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331288 nr. 346

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 346 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2013

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brief ontvangen van de Commissie Fusietoets Onderwijs, waarmee zij haar notitie «Tussentijdse evaluatie fusietoets in het onderwijs» aanbiedt. De commissie heeft verzocht om onze reactie op deze brief. Bijgaand treft u deze aan1.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer