Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331288 nr. 329

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 329 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2013

Op 23 november 2012 heb ik antwoord gegeven op vragen van het Kamerlid Jasper van Dijk (SP), inzake het sabbatical met behoud van bestuurderssalaris van de voorzitter van het College van Bestuur van Universiteit Leiden (Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 633).

In de beantwoording van deze vragen heb ik toegezegd u nader te informeren over de afspraken die met de (voormalig) collegevoorzitter zijn gemaakt in zijn arbeidsovereenkomst en in de sabbaticalregeling.

Uit de door mij van Universiteit Leiden ontvangen nadere informatie blijkt, dat het sabbatical van 9 maanden reeds was vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Het salaris dat wordt doorbetaald, behoort bij de functie van hoogleraar. In verband hiermee is er voor mij geen reden tot verdere actie over te gaan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker