Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201331288 nr. 317

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 317 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2012

Hierbij zend ik u een afschrift van de brief over de afschaffing van de langstudeerdersmaatregel die ik vandaag aan de instellingen heb verzonden 1).

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra

1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer