Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231288 nr. 300

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 300 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat excellente Nederlandse en buitenlandse studenten tot 2012 aanspraak konden maken op het Huygens Scholarship Programme, de beurs die tot doel had excellente studenten in een verder stadium van hun studie te ondersteunen;

constaterende dat deze beurs is afgeschaft;

verzoekt de regering, de mogelijkheden te onderzoeken om deze specifieke groep excellente studenten van mogelijkheden te voorzien om in het buitenland te studeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham