Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231288 nr. 298

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 298 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het hoger onderwijs in toenemende mate de Nederlands taal vervangt door het Engels als onderwijstaal en als onderzoekstaal;

overwegende dat steeds breder wordt erkend dat studenten in het Engels slechter denken en formuleren en daardoor niet optimaal tot intellectuele ontplooiing komen;

overwegende dat het gebruik van het onvolkomen Engels van niet-moedertaalsprekers bovendien een negatieve invloed heeft op de beheersing van de Nederlandse taal;

overwegende dat de Nederlandse taal behouden moet blijven als academische taal;

verzoekt de regering, om het wettelijk voorgeschreven gebruik van het Nederlands in het hoger onderwijs strikt te handhaven en daar slechts in uitzonderlijke gevallen vrijstelling voor te verlenen, na instemming van de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema