Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231288 nr. 296

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 296 MOTIE VAN DE LEDEN BEERTEMA EN WILDERS

Voorgesteld 28 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Caïro-verklaring over mensenrechten als richtlijn dient voor de lidstaten van de OIC;

constaterende dat artikel 24 van de Caïro-verklaring stelt dat alle rechten en vrijheden van mensen zijn onderworpen aan de sharia;

van mening dat er geen internationaliseringsprogramma's moeten bestaan met landen die de mensenrechten beperken en hun burgers vernederen met de barbarij van de sharia;

verzoekt de regering, studenten uit OlC-landen uit te sluiten van Nederlandse internationaliseringsprogramma's en die pas weer open te stellen nadat die landen de Caïro-declaratie hebben verworpen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Wilders