31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 282 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 272

Voorgesteld 27 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat deugdelijkheidseisen op grond van artikel 23, lid 5, van de Grondwet bij wet gesteld dienen te worden;

verzoekt de regering, met het oog op de invoering van de voorgestelde voorwaardelijke bekostiging op grond van prestatieafspraken de Kamer in staat te stellen te beslissen of het nodig is een wetsvoorstel bij de Kamer aanhangig te maken indien de Raad van State overwegende juridische bezwaren heeft ten aanzien van de vraag of de voorgestelde prestatiebekostiging zonder wetswijziging kan geschieden;

verzoekt de regering tevens, met het oog op de invoering van de voorgestelde voorwaardelijke bekostiging op grond van prestatieafspraken een wetsvoorstel bij de Kamer aanhangig te maken indien de Raad van State fundamentele juridische bezwaren heeft ten aanzien van de vraag of de voorgestelde prestatiebekostiging zonder wetswijziging kan geschieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Schouten

De Rouwe

Naar boven