31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 279 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de schaalvergroting in het onderwijs is doorgeslagen;

overwegende dat de regering mogelijkheden bekijkt om hogeronderwijsinstellingen te splitsen;

verzoekt de regering, een actieplan te maken voor schaalverkleining in het hoger onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven