31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 278 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN JADNANANSING

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat grote zorgen bestaan over het uitdelen van genadezesjes in het hoger onderwijs;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar het uitdelen van genadezesjes in het hoger onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Jadnanansing

Naar boven