31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 277 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de diplomafraude in het hoger onderwijs mede werd veroorzaakt door de grote nadruk op rendement in plaats van kwaliteit;

constaterende dat «rendement» opnieuw een grote rol speelt bij de prestatieafspraken met het hoger onderwijs;

verzoekt de regering, «rendement» te schrappen als criterium waarop instellingen worden afgerekend,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven