31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 276 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat medezeggenschap van studenten erg belangrijk is, ook voor de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs;

constaterende dat ook de regering hieraan belang lijkt te hechten;

overwegende dat medezeggenschapsfuncties op het moment ontmoedigd worden door de langstudeerdersboete;

verzoekt de regering, om studenten die zich binnen hun onderwijsinstelling inzetten voor medezeggenschap, vrij te stellen van de langstudeerdersboete,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing

Naar boven