31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 273 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIJKGRAAF

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet een deel van de bekostiging van universiteiten en hogescholen afhankelijk maakt van specifieke prestatieafspraken en dat de reviewcommissie hierover inhoudelijk advies geeft;

overwegende dat de commissie-Veerman heeft gewaarschuwd voor onwenselijke inmenging in de academische en professionele vrijheid van instellingen;

van mening dat het onwenselijk is om onderwijsbudget afhankelijk te maken van specifieke prestatieafspraken vanwege de vrijheid van instellingen;

verzoekt de regering, af te zien van de instelling van de reviewcommissie en van prestatiebekostiging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Dijkgraaf

Naar boven