31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 272 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN SCHOUTEN

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat deugdelijkheidseisen op grond van artikel 23, lid 5, Grondwet bij wet gesteld dienen te worden;

constaterende dat voor de invoering van voorwaardelijke bekostiging op grond van prestatieafspraken wetswijziging vereist is;

verzoekt de regering, voor het realiseren van voorwaardelijke bekostiging op grond van prestatieafspraken een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Schouten

Naar boven