31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 269 MOTIE VAN DE LEDEN KLAVER EN JADNANANSING

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er binnen het voorstel van de prestatiebekostiging kwaliteitsafspraken mogelijk zijn die betrekking hebben op vele verschillende aspecten van het onderwijs;

overwegende dat dit het risico met zich brengt dat de ruimte van docenten om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven, beperkt kan worden;

verzoekt de regering, de professionele ruimte van docenten in het hoger onderwijs wettelijk te verankeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Jadnanansing

Naar boven