31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 268 MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S.

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er verschillende gevallen van fraude en gebrekkige onderwijskwaliteit zijn geweest in het hoger onderwijs;

overwegende dat in verschillende gevallen druk is uitgeoefend op docenten en studenten om aan dergelijke praktijken mee te werken;

verzoekt de regering, een voorstel te doen voor een klokkenluidersregeling in het hoger onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Jadnanansing

Van der Ham

Naar boven