31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 267 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 22 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bekostiging op basis van het aantal uitgereikte diploma's instellingen stimuleert om zo veel mogelijk diploma's uit te reiken en daarmee een risico vormt voor de onderwijskwaliteit;

verzoekt de regering, om stappen te zetten om de bekostiging volledig los te koppelen van het aantal verstrekte diploma's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Naar boven