31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 239 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BEERTEMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 228

Voorgesteld 4 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er een onbalans is tussen het aantal buitenlandse studenten dat in Nederland studeert (81 700) en het aantal Nederlandse studenten dat in het buitenland studeert (42 500);

overwegende, dat de Nederlandse belastingbetaler daarmee onevenredig veel bijdraagt aan onderwijs van niet-Nederlanders en dat daarmee geen sprake is van wederkerigheid;

verzoekt de regering zich in te spannen om tot een evenwichtiger verdeling te komen van het aantal buitenlandse studenten in Nederland en het aantal Nederlandse studenten dat een deel van hun studie in het buitenland volgt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Naar boven