31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 236 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN DE ROUWE TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 220

Voorgesteld 4 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nederlandse kenniseconomie in een groot internationaal speelveld opereert;

overwegende, dat Nederlandse hogeronderwijsinstellingen te maken hebben met dilemma's rond budgetten, en keuzes moeten maken rond onder meer het aantrekken van internationale studenten en onderzoekers;

verzoekt de regering voor het eind van dit jaar met een aanvulling te komen op de Strategische agenda rond de internationalisering van het hoger onderwijs waarin zij aangeeft hoe zij de aantrekkingskracht voor kennismigranten wil vergroten, hoe zij om wil gaan met de kosten voor buitenlandse studenten in Nederland en het stimuleren van internationale mobiliteit van Nederlandse studenten en onderzoekers

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

De Rouwe

Naar boven