31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 234 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LUCAS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 211

Voorgesteld 4 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het huidige bekostigingsmodel een perverse prikkel in zich heeft om zoveel mogelijk studenten te werven en daarmee het risico in zich draagt van kwaliteitsverlaging;

constaterende, dat in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Wetenschap een voorstel wordt gedaan voor bekostiging op basis van prestatie afspraken;

overwegende, dat prestatie afspraken niet hetzelfde zijn als kwaliteitsbekostiging;

overwegende, dat de NVAO een onafhankelijk oordeel geeft over de kwaliteit van opleidingen en daarbij onderscheid maakt tussen het oordeel voldoende, goed en excellent;

voorts overwegende, dat deze kwaliteitsoordelen benut zouden kunnen worden om te komen tot een bekostigingssysteem op basis van kwaliteit, door de overheidsbijdrage per student per jaar te differentiëren naar het oordeel van de NVAO voor een opleiding;

verzoekt de regering via de prestatie afspraken ervaring op te doen met het gebruiken van het NVAO-oordeel als basis voor kwaliteitsbekostiging en dit criterium in de prestatie afspraken zwaar te laten wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Naar boven