31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 226 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ons binaire stelsel van hoger onderwijs terecht door alle partijen wordt onderschreven;

overwegende, dat een vergaande samenwerking tussen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs het risico in zich draagt dat deze binariteit in gevaar komt;

voorts overwegende, dat dit kabinet overweegt het verschil in titulatuur tussen hbo en wo te doen vervagen;

verzoekt de regering om de binariteit strikt te handhaven, ook in de titulatuur, waarbij de mastertitel voorbehouden blijft aan het wetenschappelijk onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beertema

Naar boven