31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 223 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat een soepele en zorgvuldige doorstroming tussen verschillende opleidingen van belang is;

van mening, dat schakelprogramma's toegankelijk dienen te zijn;

verzoekt de regering af te zien van het voorstel om het collegegeld vrij te geven voor schakelprogramma's die meer dan 30 studiepunten in beslag nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven