31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 221 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat verschillende universiteiten overwegen om te fuseren;

van mening, dat dit zeer onwenselijk is vanwege de schaalvergroting;

spreekt uit dat bestuurlijke fusies tussen universiteiten op dit moment zeer onwenselijk zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven