31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 220 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN DE ROUWE

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nederlandse kenniseconomie in een groot internationaal speelveld opereert;

overwegende, dat Nederlandse hogeronderwijsinstellingen te maken hebben met dilemma's rond budgetten, en keuzes moeten maken rond onder meer het aantrekken van internationale studenten en onderzoekers;

verzoekt de regering voor de begrotingsbehandeling met een aanvulling te komen op de Strategische agenda rond de internationalisering van het hoger onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

De Rouwe

Naar boven