31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 218 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat continue scholing van groot belang is voor de economische groei van Nederland;

overwegende, dat zowel aanbod van als vraag naar deeltijdstudies van groot belang zijn voor een leven lang leren;

verzoekt de regering de langstudeerdersboete voor deeltijdstudenten in overeenstemming te brengen met het deeltijdkarakter van hun studie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Jadnanansing

Jasper van Dijk

Klaver

Naar boven