31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 217 MOTIE VAN HET LID VAN DER HAM C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de hoogte van het collegegeld voor de tweede studie een belangrijke drempel is voor het volgen van een tweede studie;

overwegende, dat het hogere collegegeld voor de tweede studie geen stimulans vormt voor een leven lang leren;

overwegende, dat instellingen het hogere instellingsgeld mogen vragen omdat de overheid niet langer tweede bachelor- en masterdiploma's bekostigt;

verzoekt de regering in overleg te treden met instellingen in het hoger onderwijs over het maximeren van het collegegeld voor tweede studies voor Nederlandse studenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Jadnanansing

Jasper van Dijk

Naar boven