31 288
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

nr. 2
MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld in het Notaoverleg van 10 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de masterfase een wezenlijk deel is van de academische opleiding;

verzoekt de regering geen nieuwe financiële barrières op te werpen bij de doorstroom van de universitaire bachelorfase naar de masterfase,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Naar boven