31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 178 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de staatssecretaris wil dat het aantal opleidingen in het hbo afneemt en dat er meer bredere bacheloropleidingen ontstaan;

constaterende, dat de regering in de reactie op het rapport-Veerman stelt dat het essentieel is voor de kwaliteit en voor de verhoging van het studierendement dat er verschillende trajecten voor verschillende groepen worden ingericht;

van mening, dat ook in het hbo profilering van belang is en dat er in het aanbod van bacheloropleidingen sprake moet zijn van minder van hetzelfde en meer van het beste;

verzoekt de regering bij het doorlichten en verminderen van het aantal bacheloropleidingen, het behoud van diversiteit en identiteit als een uitgangspunt te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Naar boven