31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 177 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN SCHOUTEN

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Inspectie van het Onderwijs heeft vastgesteld dat bij Inholland 99 diploma's onrechtmatig zijn verstrekt;

constaterende, dat de regering heeft aangekondigd dat Inholland hiervoor een bekostigingssanctie zal worden opgelegd;

verzoekt de regering de op te leggen bekostigingssanctie aan te wenden voor een tegemoetkoming in reis- en studiekosten voor studenten die een studiehersteltraject gaan volgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Schouten

Naar boven