31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 173 MOTIE VAN HET JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de taken van de HBO-raad over te hevelen naar het ministerie van OCW,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven