31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 172 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN BEERTEMA

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering de taken van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) in het hbo over te hevelen naar het ministerie en de inspectie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Beertema

Naar boven