31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 170 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat goede informatie essentieel is voor een goed democratisch debat;

overwegende, dat de Kamer eerder geïnformeerd moet worden dan de pers;

verzoekt de regering een persbericht altijd te vergezellen van de hierin aangekondigde brief aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Naar boven