Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131288 nr. 117

31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 117 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KLAVER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 116

Voorgesteld 7 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de kwaliteit van diploma's boven elke twijfel verheven dient te zijn;

overwegende, dat de kwaliteit van de diploma's van de Media and Entertainment Managementopleiding van InHolland dat nu niet is;

constaterende, dat de medezeggenschap dit al eerder heeft aangekaart binnen de opleiding, maar toen niet werd gehoord;

constaterende, dat het college van bestuur van InHolland verklaart, daar niet van op de hoogte te zijn geweest;

overwegende, dat een studentassessor met een stevige positie ten opzichte van het college van bestuur de signalen direct had kunnen inbrengen bij het college;

verzoekt de regering alsnog met nadere voorstellen te komen ter versterking van de positie van de studentassessor in relatie tot een college van bestuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver

Jadnanansing

Beertema

Jasper van Dijk