31 268 Jaarnota Integratiebeleid 2007–2011

Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 november 2010

Hierbij bied ik u het Jaarrapport Integratie 2010 aan1. Het Jaarrapport 2010 is in mijn opdracht opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het rapport geeft een overzicht van een aantal belangrijke feiten en ontwikkelingen op het gebied van de integratie van niet-westerse migranten in de Nederlandse samenleving. Deze gegevens zullen worden betrokken bij het integratiebeleid in de komende periode.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven