31 266
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

nr. 23
MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 17 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat docenten vaak goede ideeën hebben over hoe onderwijsinhoud en didactiek verbeterd zouden kunnen worden;

overwegende, dat het goed zou zijn als het bevoegd gezag gedwongen wordt, serieus naar die initiatieven van docenten te kijken;

verzoekt de regering te regelen dat de ondernemingsraad een initiatiefrecht krijgt om verbeteringen voor te stellen op het gebied van de onderwijsinhoud en didactiek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi

Naar boven