31 265 Adoptie

Nr. 61 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2016

Hierbij bied ik uw Kamer het rapport «Bezinning op Interlandelijke Adoptie» van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan1. De RSJ brengt hierin op mijn verzoek advies uit over een aantal mogelijke toekomstscenario’s voor het stelsel van interlandelijke adoptie, die door adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) zijn geformuleerd.2 Daarnaast heeft de RSJ zichzelf de fundamentele vraag gesteld hoe kinderen van de doelgroep voor interlandelijke adoptie het beste beschermd kunnen worden. Ik zal het advies van de RSJ nader bestuderen en streef ernaar uw Kamer begin 2017 een inhoudelijke reactie te sturen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 31 839, nr. 524

Naar boven