31 265 Adoptie

Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2016

Met deze brief informeer ik u over de resultaten van het werkbezoek aan Bulgarije in het kader van de interlandelijke adoptieprocedures en doe ik u tevens een uitnodiging toekomen voor een technische briefing op mijn departement.

Terugkoppeling werkbezoek Bulgarije

Van 2 t/m 4 december 2015 heeft een delegatie van de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden een werkbezoek gebracht aan Bulgarije. Aanleiding voor dit werkbezoek was de uitzending van Brandpunt Reporter van 18 oktober jl. waarin vermeende misstanden in de adoptieprocedures vanuit Bulgarije aan het licht werden gebracht.

Tijdens het werkbezoek heeft de delegatie zich een goed beeld kunnen vormen van hoe het adoptiestelsel in Bulgarije in elkaar zit. Er is sprake van een gedegen systeem, waarbij de rol van elke partij binnen de procedure helder is. Op verschillende momenten in de procedure zijn waarborgen ingebouwd om de procedure te controleren.

De vermeende misstanden die in de reportage van Brandpunt aan bod zijn gekomen worden door de delegatie, voor zover vast te stellen, niet herkend. Zo worden biologische ouders altijd op de hoogte gesteld van het feit dat hun kind in het adoptieregister wordt geplaatst en onderneemt de sociale dienst pogingen om het kind te kunnen laten re-integreren in het gezin. Wanneer re-integratie in het gezin niet mogelijk is, wordt geprobeerd om de kinderen bij nationale adoptiegezinnen te plaatsen. In ongeveer een kwart van de gevallen betreft het echter kinderen die ouder zijn, een special need hebben of onderdeel zijn van een minderheid. Deze kinderen zijn in Bulgarije zeer moeilijk plaatsbaar, waardoor zij uiteindelijk voor interlandelijke adoptie in aanmerking komen. Dit beeld wordt herkend voor wat betreft de Nederlandse procedures. Vanuit Bulgarije worden in Nederland vaak oudere kinderen, kinderen met een special need en/of kinderen van Roma afkomst geadopteerd.

Concluderend kan worden gesteld dat de resultaten van het werkbezoek geen aanleiding geven om de adoptieprocedures vanuit Bulgarije naar Nederland op te schorten. De procedures worden derhalve voortgezet, waarbij de dossiers met de gebruikelijke zorgvuldigheid door de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden worden beoordeeld.

Uitnodiging

Vanwege het feit dat recent in de media en in uw Kamer aandacht is besteed aan het onderwerp interlandelijke adoptie en daarover schriftelijke Kamervragen zijn gesteld, lijkt het mij een goede zaak de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie uit te nodigen voor een bezoek aan mijn departement voor een technische briefing over interlandelijke adoptie. Medewerkers van de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden zullen de leden informeren over de rol die de Centrale autoriteit heeft in de interlandelijke adoptieprocedure en beantwoorden graag eventuele vragen.

Indien belangstelling is voor een dergelijke technische briefing, stem ik graag met uw griffie een datum af waarop dit bezoek kan plaatsvinden.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven