31 265 Adoptie

Nr. 47 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2013

Hierbij zend ik u ter informatie de uitgave van mijn departement «Adoptie, trends en analyse, statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2008 tot en met 2012»1.

Hierin vindt u de recente ontwikkelingen op het terrein van interlandelijke adoptie.

De belangrijkste trends in dit overzicht zijn:

  • de halvering van het aantal aanvragen ter verkrijging van een beginseltoestemming in 2012 ten opzichte van 2010;

  • de geleidelijke terugloop van het aantal kinderen dat ter adoptie is opgenomen (63% t.o.v. 2008);

  • de geleidelijke stijging van het aandeel adopties dat onder het Haags Adoptieverdrag heeft plaats gevonden (35% in 2008 naar 77% in 2012);

  • de stijging van het aantal kinderen met een bijzondere zorgbehoefte (special needs) van 54% in 2008 naar 57% in 2012; en

  • de sterke daling van het aantal kinderen dat ter adoptie wordt opgenomen uit Zuid-Amerika (15% t.o.v. 2008), terwijl het aantal kinderen uit Noord-Amerika na een aanvankelijke daling in 2009 geleidelijk toeneemt (141% t.o.v. 2009);

  • de sterke daling van het aantal kinderen dat ter adoptie wordt opgenomen uit Azië (61% t.o.v. 2008), terwijl het aantal kinderen uit Europa is toegenomen (115% t.o.v. 2008) en het aantal kinderen uit Afrika na wat fluctuaties in de afgelopen jaren nagenoeg gelijk is aan 2008.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven