Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931265 nr. 23

31 265
Adoptie

nr. 23
MOTIE VAN DE LEDEN LANGKAMP EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat vergunninghouders op dit moment verplicht zijn de bemiddelingsdossiers, waarin onder meer achtergrondgegevens over het geadopteerde kind zijn opgenomen, ten minste 30 jaar te bewaren;

overwegende, dat het voor geadopteerden van belang is dat het persoonlijk dossier geruime tijd beschikbaar is, omdat geadopteerden soms pas op latere leeftijd behoefte krijgen aan informatie over hun afkomst en achtergrond;

verzoekt de regering de bewaartermijn voor dossiers door vergunninghouders te verlengen tot 100 jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Langkamp

Van der Staaij