31 263
Mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleid

nr. 16
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 12Voorgesteld 22 april 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het op dit moment niet duidelijk is welke internationale bedrijven in hun ketens gebruikmaken van kinderarbeid;

overwegende, dat het onwenselijk is dat bedrijven gebruikmaken van kinderarbeid en dat dit in strijd is met het Nederlandse mensenrechtenbeleid;

overwegende, dat een verantwoorde uitfasering van kinderarbeid en toeleiding naar onderwijs, vooral in de toeleveringsketen, enige tijd kost;

verzoekt de regering bedrijven die overheidssubsidie krijgen, kredieten ontvangen, meegaan op handelsmissies of anderzijds door de overheid gesteund worden, te vragen om inzichtelijk te maken dat zij geen gebruikmaken van kinderarbeid in hun toeleveringsketen;

verzoekt de regering tevens indien bedrijven hiertoe niet bereid zijn of indien zij geen openbaar tijdsgebonden plan hebben om kinderen in hun keten van werk naar school te krijgen, de overheidssteun stop te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Van Dam

Çörüz

Naar boven