Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231250 nr. 89

31 250 Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking

Nr. 89 MOTIE VAN HET LID DIKKERS C.S.

Voorgesteld 21 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat 500 miljoen kleinschalige boeren en boerinnen samen 2 miljard mensen voorzien van voedsel;

constaterende, dat in 2 030 de vraag naar voedsel met 50% zal stijgen en in 2 050 met 70%;

constaterende, dat kleinschalige landbouw heeft bewezen op het gebied van armoedebestrijding betere resultaten te boeken dan grootschalige landbouw;

overwegende, dat investeringen in kleinschalige boeren een positief effect hebben op werkgelegenheid en bovendien meer opleveren voor armoedebestrijding dan investeringen gedaan door grootschalige landbouwondernemingen;

verzoekt de regering nadrukkelijk te investeren in kleinschalige landbouw in ontwikkelingslanden en erop toe te zien dat het bedrijfsleveninstrumentarium bijdraagt aan een verbetering van de positie van kleinschalige landbouw;

verzoekt de regering tevens om binnen de Wereldbank als een van de grote donoren aan het Global Agriculture and Food Security Program Trust Fund (GAFSP) erop aan te dringen, prioriteit te geven aan de steun voor kleinschalige en duurzame landbouw,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dikkers

Irrgang

El Fassed

Ferrier