Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231250 nr. 81

31 250 Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking

Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND

Voorgesteld 21 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat kleine boeren, van wie het grootste deel bestaat uit vrouwen, de voedselproductie in ontwikkelingslanden dragen;

constaterende, dat de speciaal rapporteur voor voedselzekerheid van de Verenigde Naties na onderzoek heeft geconstateerd dat kleine boeren en een agro-ecologische wijze van landbouw de beste garantie bieden op voedselzekerheid op de lange termijn;

verzoekt de regering de ontwikkelingsgelden die besteed worden aan voedselzekerheid ten goede te laten komen aan kleine boeren en het ondersteunen van agro-ecologische landbouwpraktijken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Ouwehand