Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031239 nr. 78

31 239
Stimulering duurzame energieproductie

nr. 78
MOTIE VAN HET LID SPIES C.S.

Voorgesteld 10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat zelflevering voor de meter een hulpmiddel zou kunnen zijn waarmee meer duurzame energie gerealiseerd kan worden;

overwegende, dat de minister een pilot met zelflevering voor zonne-energie heeft toegezegd;

verzoekt de regering te bezien of ook een pilot met zelflevering voor windenergie mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Spies

Samsom

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Van der Vlies

Vendrik