31 239
Stimulering duurzame energieproductie

nr. 66
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 56

Voorgesteld 16 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat alles erop wijst dat de plafonds in de SDE-regeling voor 2009 leiden tot een substantiële onderuitputting bij de categorie wind op land, terwijl de categorieën zon-PV en biomassa juist sterk overtekend zijn;

verzoekt de regering om per 1 november uit de zeer waarschijnlijke onderuitputting van wind op land een bedrag van 254 mln. te gebruiken om de plafonds voor dit jaar voor zon-PV (72 mln.) en biomassa (182 mln.) alsnog te verhogen;

verzoekt de regering om geen aanvragen af te wijzen die nog binnen deze verhoogde plafonds kunnen worden toegekend maar deze aan te houden conform de procedure die de minister in de brief van 9 juni schetst en deze zo snel mogelijk na 1 november alsnog subsidie toe te kennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom

Spies

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven