Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731239 nr. 241

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 241 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN JAN VOS EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 228

Voorgesteld 13 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat steeds meer mensen zonnepanelen op hun huis willen,

overwegende dat er nu heel veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV,

verzoekt de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie te continueren of te verbeteren op basis van de evaluatie,

en daarmee burgers, net zoals bedrijven, gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Van Tongeren