Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531239 nr. 202

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 202 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering in het energieakkoord heeft afgesproken dat kolencentrales worden vrijgesteld van de kolenbelasting, terwijl enkele oudere kolencentrales vervroegd zullen sluiten;

overwegende dat het onduidelijk is of de kosten die energiebedrijven maken om hun oude kolencentrales vervroegd te sluiten wel in verhouding staan tot de vrijstelling van de kolenbelasting die ze krijgen;

verzoekt de regering, de vrijstelling van de kolenbelasting niet in te voeren voordat dit nader is onderzocht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven