Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531239 nr. 201

31 239 Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 201 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 3 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het energieakkoord is afgesproken dat kolencentrales gesubsidieerd worden voor het bijstoken van biomassa;

overwegende dat de chemiesector in Nederland een omslag kan maken naar meer hoogwaardig gebruik van biomassa, maar dat dit nog niet genoeg van de grond komt;

verzoekt de regering, met de chemiesector en de kolencentrales om de tafel te gaan om een ingroeipad van gecascadeerde biomassa af te spreken, waarvan de kolencentrales de restproducten afnemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven